"

Nie wiem już co mam zro­bić.
Bo­li, a Oni chcą mnie je­dynie do­bić.
Słyszę jak przez ciszę mnie wołasz.
Proszę wyt­rzy­maj jeszcze trochę, wiem, że po­dołasz.

Próbują nas roz­dzielić, cze­kają na roz­sta­nie.
Po­każmy, że nie mają szans, bo nie wiedzą co to jest kocha­nie.
Błogosławieństwem jest nasza miłość.
Dla nas ja­kość se­kun­dy się liczy, a nie ich ilość.

Czas nie roz­dzieli, a nasze moc­ne uczu­cia ukaże.
Jes­tem pew­na, że my spot­ka­my się przed ołtarzem.
Kocha­nie Ja w nas wierzę. Ja bez wal­ki się nie pod­dam.
Bo wiesz Ja za Ciebie na­wet życie od­dam.

Kocha­nie, bądź, kochaj i pozwól mi kochać.
Ja nie chce dłużej po no­cach do ko­ca szlochać.
Jes­teś wszys­tkim tym w co wie­rze, co nadzieje mi da­je.
Kocha­nie, wyt­rzy­maj, a spra­wie, że życie będzie nam ra­jem.

"
— 8 months ago
"Możesz mnie wywrócić, czy­hać za każdym ro­giem, być niczym mój cień, cze­kać aż się przewrócę by mnie do­bić, ale pa­miętaj. Gdy tyl­ko się pot­kniesz i upad­niesz… Ja przyjdę by po­dać Ci dłoń i pod­niosę Cie, a wiesz dlacze­go? Bo na­dal w Ciebie wierzę."
— 8 months ago